هواپیمایی اتریش از زیر مجموعه های شرکت هواپیمایی معتبر لوفتهانزا، تصمیم دارد مسیر جدیدی به مرکز استان اصفهان در ایران راه اندازی کند.

این هواپیمایی اعلام کرده قصد دارد ۳ پرواز هفتگی از وین به اصفهان داشته باشد که از ۴ سپتامبر (۱۲ روز دیگر) اجرایی خواهد شد.

پروازهای این مسیر با آغاز سال ۲۰۱۷ میلادی به ۴ پرواز در هفته خواهد رسید.

اصفهان بعد از تهران دومین مقصد هواپیمایی اتریش در ایران می باشد.قرار است از سپتامبر ۲۰۱۶، تعداد پروازهای هواپیمایی اتریش به مقصد ایران به ۱۷ عدد در هفته افزایش پیدا کند.